Dia Mundial de la RCP 2019

El passat 16 d’octubre es va celebrar el Dia Mundial de la Conscienciació de l’Aturada Cardíaca i CardioPAS, Gestió d’Espais Cardioprotegits, com any rere any, ens vam sumar als actes… READ MORE

El passat 16 d’octubre es va celebrar el Dia Mundial de la Conscienciació de l’Aturada Cardíaca i CardioPAS, Gestió d’Espais Cardioprotegits, com any rere any, ens vam sumar als actes que es porten a terme per tal d’ensenyar la reanimació cardiopulmonar (RCP).

El nostre equip d’instructors i docents va realitzar diferents tallers a l’Institut Rafael Casanova, centre que el darrer any ja va organitzar, juntament amb nosaltres, aquestes jornades.

Al llarg de tot el dia, més de 250 alumnes de quart curs d’Educació Secundària i de primer i segon de Batxillerat del centre van aprendre a dur a terme unes correctes maniobres de reanimació cardiopulmonar, a situar una persona en posició lateral de seguretat (PLS) i tècniques d’actuació davant una situació d’Obstrucció de la Via Aèria per Cos Estrany (OVACE).

Totes aquestes accions són fruit del conveni de col·laboració signat entre PAS Formación Sanitaria y DEA, CardioPAS Gestió d’Espais Cardioprotegits i l’Institut Rafael Casanova, on les tres parts destaquen la importància d’ensenyar, al màxim de població, maniobres de reanimació cardiopulmonar, potenciant especialment la formació dels seus alumnes.

Mitjançant la signatura d’aquest conveni, l’Institut Rafael Casanova mostrava la seva responsabilitat i bon fer, apostant per la instal·lació d’un desfibril·lador Samaritan 350P (junt als seus accessoris i una vitrina Aivia 100) i realitzant la formació periòdica en Suport Vital Bàsic i Desfibril·lació Externa Automatitzada (SVB i DEA) als seus docents amb CardioPAS. D’aquesta forma, es garanteix l’ús correcte i segur del desfibril·lador fins a l’arribada dels serveis d’emergències. PAS Formación Sanitaria y DEA, com a empresa autoritzada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per realitzar aquestes formacions, disposa, a més, amb l’expressa autorització del Consell Català de Ressuscitació (CCR) per tal d’impartir el curs de SVB i DEA, acreditant-se, també, la formació amb 1,3 crèdits del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS).

Des de PAS Formación Sanitaria y DEA i CardioPAS Gestió d’Espais Cardioprotegits volem agrair a tots els participants, al centre i, en especial, als integrants del nostre equip docent: Miguel Ángel Grima, Enric Ortiz, Román Benet i Àngels Piqué (docent del centre) per la seva valuosa i desinteressada ajuda en aquestes jornades.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *