IDAE CSIC

L’Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua del Centre Superior de Recerques Científiques té com a objectiu l’estudi dels canvis naturals i antropogènics que ocorren en els ecosistemes mitjançant tècniques químiques i geoquímiques, fonamentalment aquells que suposen increments de toxicitat en organismes i humans.

El IDAEA s’ha organitzat a partir de l’experiència de 174 investigadors en medi ambient, química analítica, geoquímica, hidrologia i biotecnologia. Aquests tenen una trajectòria contrastada de publicació en revistes d’excel·lència, participació en projectes europeus, col·laboració en la resolució d’accidentals ambientals greus, identificació de problemes ambientals i estudi del canvi climàtic i global.

A més, ara disposen d’un desfibril·lador Samaritan 350P, una vitrina AIVIA per a la seva perfecta senyalització i personal format en Suport Vital Bàsic i DEA per a respondre de la millor manera possible a una emergència cardíaca. Sense cap dubte, grans investigadors i grans persones.