Assemblea local de Creu Roja de Sant Boi de Llobregat

Creu Roja és l’organització de voluntariat per antonomàsia al nostre país. De fet, al voltant de 19.000 voluntaris i voluntàries són els que, amb la seva tasca solidària, poden executar gran part de la seva activitat humanitària i dirigeixen l’organització.

Creu Roja compta també amb el suport d’un equip de més de 1.000 tècnics i tècniques que ajuden a desenvolupar l’activitat diària més especialitzada. No seria possible realitzar tota aquesta tasca de no ser per l’àmplia base social de l’entitat, que, a més de les gairebé 19.000 persones voluntàries, compta amb més de 197.000 socis i sòcies.

Amb aquesta finalitat, la institució promou el treball en la xarxa amb les administracions públiques, altres organitzacions del Tercer Sector o entitat privades.

Des del novembre passat de 2011, compta també amb un desfibril·lador Samaritan 300P en l’Assemblea Local de Sant Boi de Llobregat i personal format per al seu ús de manera correcta i segura.

Una Organització amb molta història i sempre prop de les persones.